Historia

Stado Ogierów w Kętrzynie zostało utworzone w 1877 roku po wyprowadzeniu ogierów ze Stadniny Koni w Trakenach. Było obok Georgenburga, Braniewa i Kwidzyna jednym z czterech stad ogierów w Prusach Wschodnich i obsługiwało południowo-wschodnie powiaty Prus Wschodnich. Z tego okresu pochodzi kompleks budynków przeznaczonych dla koni. Kętrzyńska stajnia jest jedną z najdłuższych w Europie (mierzy 200 m długości) i ma 59 boksów oraz 73 stanowiska dla koni. Położona jest w centralnej części miasta w sąsiedztwie jeziorka miejskiego i kompleksu sportowego „Kętrzynianka”.

W okresie międzywojennym ok. 75% ogierów stanowiły konie ras szlachetnych, głównie trakeńskie i wschodniopruskie oraz kilka pełnej krwi angielskiej i arabów. Pozostałe 25% były to ogiery ras zimnokrwistych. W końcu II wojny światowej ogiery ze stada były ewakuowane, po wojnie do stada nie wrócił ani jeden. Polskie Stado Ogierów w Kętrzynie powstało w 1947 roku na bazie ogierów pochodzących z rewindykacji z Niemiec oraz ze stad i stadnin mazurskich. Stado obsługiwało rejony północno-wschodniej Polski, na obszarze działania Białostockiego Związku Hodowców Koni, obejmującego województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie, gdzie hodowano konie zimnokrwiste. Obecnie Stado Ogierów w Kętrzynie działa w strukturach Stadniny Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. W Kętrzynie utrzymywane są głownie ogiery rasy polski koń zimnokrwisty.